Sesja plenarna organizowana przez „Gazetę Wyborczą”
Innowacyjność w trójkącie: nauka-biznes-administracja

Paneliści:
Arkadiusz Lewicki - dyrektor krajowego punktu kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych
dr Katarzyna Sawicz-Kryniger - firma InnovaLab, jeden z 30 brokerów innowacji
Marcin Szeląg - Innovation Nest
Kamil Stanuch - młody startup tworzący aplikacje mobilne Sigmapoint
Rafał Brzoska - prezes Integer.pl
Dorota Hubka-Wojcik - prezes zarządu Fundacji Małopolskie Centrum Transferu Technologii

Prowadzący:
Bartosz Piłat - Gazeta Wyborcza
Ada Chojnowska - Gazeta Wyborcza


Zagadnienia poruszane podczas sesji:

1. Wykorzystanie inwestycji w infrastrukturę naukową w poprzedniej perspektywie unijnej.
Jak 27 mld zł wdanych w poprzedniej perspektywie unijnej na infrastrukturę naukową w uczelniach i instytutach badawczych wpłynęło na podniesienie innowacyjności naszej gospodarki? Eksperci i niektórzy politycy twierdzą, że poniżej oczekiwań. Czy rzeczywiście?

2. Warunki rozwoju innowacyjnej gospodarki w najbliższych latach.
Czy wielkie pieniądze (mowa nawet o 16 mld euro) przewidziane w nowej perspektywie unijnej na badania i podnoszenie konkurencyjności wystarczą, by wprowadzić Polskę do 2020 roku do pierwszej dwudziestki gospodarczych potęg? Czego jeszcze potrzeba?

3. Innowacje i sektor prywatny.
Dlaczego udział sektora prywatnego w wydatkach na badania i rozwój (B+R) jest wciąż stosunkowo niewielki? I czy rzeczywiście poziom zaangażowania firm w pozyskiwanie nowoczesnych technologii wyraźnie wzrasta w ostatnich latach?

4. Stymulowanie dopływu nowej myśli i technologii do gospodarki.
Co w praktyce oznaczałaby tzw. komercjalizacja innowacji? Czy stałaby się impulsem dopływu nowej myśli i technologii do gospodarki, skoro na świecie stosowana jest dość rzadko? W jakim miejscu znajduje się dyskusja nad tym rozwiązaniem?

5. Źródła innowacji i realia gospodarcze.
Kupować nowoczesne technologie czy pracować nad własnymi? Czy nasze firmy dojrzały do finansowania i wdrażania na dużą skalę rodzimych innowacyjnych rozwiązań?

6. Mentalne bariery rozwoju innowacyjnej gospodarki.
W jaki sposób pokonywać bariery mentalne wśród naszych przedsiębiorców – nieufność wobec nowych rozwiązań i partnerów biznesowych, brak tzw. kultury ryzyka? Czy system unijnych dotacji może działać destrukcyjnie w tym zakresie?

7. Znaczenie funduszy venture capital w procesie budowania innowacyjnej gospodarki.
Jaka rola w procesie inwestowania w innowacyjne projekty przypada funduszom venture capital (VC)? W jaki sposób następować ma podział ryzyka w tego rodzaju przedsięwzięciach?

8. Innowacyjna gospodarka i administracja.
Jakie koszty poniesiemy w przypadku zderzenia proinnowacyjnych strategii przyjętych przez podmioty gospodarcze z nieprzygotowaną administracją i biurokracją, np. nieefektywnym systemem sądowniczym? Jaką odpowiedzialność ponosi państwo w tym zakresie rozwoju innowacji?