Partner Kongresu

                                                                      Comarch SA                                                                           

                    
Patronat honorowy

   Marszałek Województwa Małopolskiego  
Marek Sowa

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska

 Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju
Maria Wasiak

 


Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej

 
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE 
 
 
     
     

 Patronat merytoryczny 

       Klaster LifeScience Kraków           Klaster Centrum Bioinżynierii  
Medycznej
 Wojskowa Akademia Techniczna  
im. Jarosława Dąbrowskiego

 
Finanse Format Sp. z o.o.

 
 Barycki Kancelaria Prawno-Patentowa
 
   Maruta Kancelaria Radców Prawnych   
     
 Urząd Miasta Krakowa  Kancelaria Efficis Marek Mikosza  Pracownia Graficzna DoLasu
 

 Patronat medialny        

              Radio Kraków                                          buduj w prawie                                    Magazyn Madame