KONGRES INNOWACJI POLSKICH
10 marca 2015, Kraków

Zakrojony na szeroką skalę projekt prezentujący osiągnięcia o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym polskiej nauki oraz biznesu.

W procesie rozwoju innowacyjności istotną rolę pełni dobrej jakości komunikacja pomiędzy środowiskiem naukowym, światem biznesu i sektorem publicznym. Celem Kongresu Innowacji Polskich jest stworzenie platformy do dyskusji w tej dziedzinie. Współpraca świata biznesu i środowiska naukowego będzie w najbliższym okresie szczególnie istotna, gdyż otwiera ona znaczne możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie finansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami kongresowymi! 

Zostań prelegentem Kongresu Innowacji Polskich w 2016 r.!

Pragniemy z przyjemnością poinformować, że przyjmujemy już zgłoszenia prelegentów na II Kongres Innowacji Polskich w 2016 r.! Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do nadsyłania tytułu wystąpienia wraz z abstraktem na adres: inno-kongres@targi.krakow.pl